Michał Płygawko – wieloletni kierownik kina Słonko

Dzisiaj przedstawimy Państwu postać znamienitego, choć nie rodowitego śremianina, Michała Płygawko.

Michał Płygawko (1915-2001)

Pan Michał, jak już wiadomo z poprzedniej odsłony naszego cyklu, był kierownikiem kina Słonko. Sprawował wzorowo swoją funkcję przez 21 lat. To dzięki niemu nasze kino nie jest już płaską salą i możemy po dziś dzień cieszyć się jej amfiteatralnym wizerunkiem.

Projekt budowlany – przekrój pionowy kina panoramicznego

Michał Płygawko pochodził z białoruskiej rodziny z Kresów. Urodził się 25 listopada 1915 roku w Piotrówce (powiat Dzisna, województwo Wilno). Był wyznania prawosławnego. Szkołę podstawową ukończył w Porpliszczach. Korespondencyjnie ukończył Szkołę Rolniczą. Od 1930 roku pracował w Urzędzie Gminy w Porpliszczach. W lutym 1940 roku wywieziono go na roboty przymusowe w Prusach Wschodnich. W tym samym roku został uwięziony w obozie w Działdowie, gdzie przebywał przez rok. Z obozu otrzymał skierowanie do pracy w niemieckim majątku Gajówka koło Działdowa. W późniejszym czasie trudnił się różnymi zajęciami. Był m.in. milicjantem w Pile, Gubinie i Wolsztynie. Ukończył technikum administracyjno – gospodarcze, zakończone w 1952 roku maturą. Natomiast w 1965 roku zdał maturę pedagogiczną. W 1969 roku uzyskał dyplom z filologii rosyjskiej. Ukończył również liczne kursy dokształcające. W roku 1953 został skierowany do Śremu, gdzie objął stanowisko przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej. Pracował również w Przedsiębiorstwie Miejskiego Handlu Detalicznego, gdzie został pierwszym dyrektorem. Z żoną Jadwiga z domu Filip (ur. 1924 roku) poznał się w Wolsztynie. Ich ślub odbył się 28 września 1946 roku. Owocem tego związku była czwórka dzieci.

Dnia 15 marca 1960 roku został kierownikiem śremskiego kina. Pod jego opieką znajdowało się także kino objazdowe. Nadzorował również działalność mniejszych okolicznych kin w Książu Wlkp., Dolsku, Kórniku i Krzyżanowie. Bardzo kochał swoją pracę i był jej wyjątkowo oddany. Bywał roztargniony i nieraz zdarzało mu się sprzedawać te same bilety dwóm różnym osobom. Po wielkim sukcesie filmu „Krzyżacy” Michał Płygawko wraz ze swoim zespołem pozyskał duże fundusze finansowe pozwalające na remont kina.

Jego pasją był rysunek i malowanie obrazów. Swoje prace często wystawiał w Śremskim Ośrodku Kultury. Oprócz pracy w kinie podejmował dodatkowe zatrudnienie w zawodzie nauczyciela. W śremskim kinie pracował do 1981 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Wyjątkowo angażował się w życie naszego regionu. Był członkiem m.in. Związku Bojowników o Wolność i Demokracje i Towarzystwa Miłośników Śremu. Otrzymał liczne odznaczenia m.in. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Medal Zwycięstwa i Wolności, honorową odznakę regionu poznańskiego, honorową odznakę ziemi śremskiej oraz Krzyż Batalionów Chłopskich.

Zmarł 7 kwietnia 2001 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym.

Bibliografia:

  • Wspomnienia córki – Danuty Płygawko
  • Słownik Biograficzny Śremu pod redakcją D. Płygawko i A. Podsiadło (2008 r.)
  • Archiwalne wydania Głosu Śremskiego
  • Archiwalia własne Kinoteatru Słonko
Skip to content