Jerzy Kondras. Reaktywacja śremskiego kina w 1990 roku

W dzisiejszej odsłonie Historycznych Kadrów Kina „Słonko” przedstawiamy Państwu Jerzego Kondrasa, który od ponad czterdziestu lat związany jest ze Śremem. Urodził się w Węgorzewie na Mazurach i mieszkał tam do czasu ukończenia liceum. Po maturze wyjechał z rodzinnego miasta do Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy, gdzie zdobył kwalifikacje organizatora życia społeczno-kulturalnego. Studia wyższe na UAM w Poznaniu na kierunku pedagogika kulturalno-oświatowa ukończył w 1979 roku. Jest też absolwentem studiów podyplomowych w zakresie kierowania działalnością kulturalno-oświatową (Uniwersytet Warszawski), edukacji artystycznej (PWSZ w Lesznie), informacji naukowej i bibliotekarstwa (PWSZ w Poznaniu), metodyki nauczania języka angielskiego (Uniwersytet Warszawski).

Po ukończeniu studiów wyższych na stałe zamieszkał w Śremie. W latach 1979-83 był dyrektorem ośrodków kultury w Brodnicy i Dolsku. W 1983 r. objął stanowisko dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie i pracował tam do 1991 r. Z okresem tym wiąże się intensywny rozwój działalności ŚOK – funkcjonowało wówczas ok. 20 różnych kół i zespołów zainteresowań, organizowanych było wiele imprez plenerowych (w tym Dni Śremu), liczne wyjazdy do teatrów poznańskich, realizowano autorskie scenariusze estradowe dla dzieci i dorosłych, odbywały się dyskoteki w pomieszczeniach ŚOK-u i istniejącym wówczas amfiteatrze w Parku Powstańców Wlkp.

Jak już Państwu wiadomo z poprzednich postów, w 1990 r. w Śremie przestało funkcjonować kino. Jednak za sprawą Jerzego Kondrasa zostało ono reaktywowane. Złożył on wniosek do Urzędu Miejskiego w Śremie o przejęcie kina przez Śremski Ośrodek Kultury. Decyzją Zarządu Miasta i Gminy w Śremie, z dniem 15 października 1990 roku, Kino „Słonko” zostało przekazane Śremskiemu Ośrodkowi Kultury. Przed oddaniem kina do użytkowania pomieszczenia placówki zostały częściowo wyremontowane i można było rozpocząć projekcje filmów.

Pan Jerzy wspomina, że pierwszym wyświetlonym filmem po otwarciu Kina „Słonko”, 11 listopada 1990 r., było „Przesłuchanie” (polski film polityczny z 1982 roku w reżyserii i według scenariusza Ryszarda Bugajskiego). Film ten do 1989 r. objęty był zakazem rozpowszechniania. Oprócz wyświetlania filmów w kinie organizowano także występy kabaretów, spektakle teatralne, koncerty muzyczne. Od przejęcia kina przez ŚOK placówka nie miała stałej obsady pracowniczej. Osoby zatrudnione w ŚOK dyżurowały weekendowo w kinie.

Okres przejęcia kina zbiegł się w czasie z rozkwitem wypożyczalni filmów VHS. Wiele osób zamiast chodzić do kina wolało obejrzeć interesującą ich produkcję w zaciszu własnych czterech ścian, dlatego też trzeba było na różne sposoby uatrakcyjnić pobyt widzów w kinie. W swoich wspomnieniach Jerzy Kondras opowiada, że np. podczas projekcji filmu „Ucieczka z kina Wolność”, gdy na ekranie pojawiła się scena, w której wnoszono herbatę, pracownicy kina w tym samym czasie wnieśli do sali kinowej tacę ze szklankami gorącej herbaty i poczęstowali nią publiczność. Było to dla widzów wielkim zaskoczeniem.

Oddzielny problem stwarzało zdobywanie filmów do projekcji. Wypożyczalnia filmów, z której korzystało nasze „Słonko” znajdowała się na ulicy Bułgarskiej w Poznaniu i ciężkie szpule z filmami trzeba było przywozić PKS-em, albo odbierać ze stacji kolejowej w Śremie. W tym celu zakupiony był nawet specjalny ręczny wózek, który służył do transportu zamówionych filmów. Dystrybucja filmów odbywała się wg wielkości kin. Najpierw kopie otrzymywały duże kina, a potem mniejsze. Rzeczywistość wyglądała tak, że kilka kopii filmów wędrujących po wielu placówkach w Wielkopolsce do Śremu trafiało nieraz po pół roku od premiery. Filmy wyświetlano wówczas praktycznie tylko weekendowo. Zdarzało się, że seanse były odwoływane, gdyż taśma z filmem nie przybyła na czas lub nie było chętnych widzów na daną produkcję.

W roku 1991 Pan Jerzy Kondras zakończył swoją pracę w Śremskim Ośrodku Kultury i objął posadę nauczyciela, a 2004 r. został dyrektorem Biblioteki Publicznej w Śremie.

Pragniemy nadmienić, że w 2007 roku Pan Jerzy został uhonorowany tytułem „Śremianin Roku”, w 2017 roku otrzymał nagrodę imienia Andrzeja Wojtkowskiego za wybitne osiągnięcia oraz dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa, przyznaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Był także redaktorem Gazety Śremskiej. Ujawnił również swoje talenty poetyckie i kabaretowe.

W naszym odczuciu Pan Jerzy wszystko, co robił dla lokalnej społeczności przepełnione było prawdziwą pasją i oddaniem.

Skip to content