„Życzmy sobie na lepszy rok” – edycja II

Kochani 🙂

W tym roku akcja „Życzmy sobie na lepszy rok” będzie miała nieco inny wymiar.

Tym razem będzie to konkurs plastyczny przeznaczony do uczniów szkół podstawowych klasy I-III, znajdujących się na terenie gminy Śrem.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dzieci pracy plastycznej wyrażającej jedno życzenie dla mieszkańców gminy na nadchodzący rok.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. Eliminacje szkolne. Wśród wszystkich uczniów biorących udział w konkursie w danej szkole wytypowanych zostanie 10 prac, które przejdą do II etapu. Wybór prac pozostaje w kompetencji komisji powołanej wewnętrznie w każdej ze szkół.
  2. Konkurs gminny. Spośród wszystkich prac, które weszły do II etapu, komisja konkursowa wybierze dwie zwycięskie, które zostaną zaprezentowane na miejskich bilbordach. Natomiast prace wyróżnione przez jury zostaną rozmieszczone w przestrzeni publicznej na terenie miasta Śrem. Prace mogą być wykonane tylko i wyłącznie przy użyciu farb, akwareli, kredek, pasteli suchych, olejnych w formie płaskiej, na kartce papieru w formacie A4 lub A3.

Ostateczny termin zgłaszania prac upływa w dniu 16.12.2021 roku o godz. 15:00.

Organizatorem konkursu jest Śremski Ośrodek Kultury. Partnerami konkursu jest gmina Śrem i stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Śremie.

Skip to content