Historia Śremskiego Ośrodka Kultury

Śremski Ośrodek Kultury powstał 28 grudnia 1976 roku. Utworzony został w związku z likwidacją Powiatowej Poradni Pracy Kulturalno – Oświatowej.

Głównym celem jego działalności było rozbudzenie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, w tym upowszechnianie muzyki.

W latach osiemdziesiątych sceną ŚOK był nieistniejący już amfiteatr w Parku im. Powstańców Wielkopolskich. Organizowano tam Dni Śremu, wakacyjne koncerty, zabawy i dyskoteki. Tu również odbywały się rodzinne festyny, przeglądy teatrów szkolnych, spektakle dla najmłodszych oraz programy muzyczne z udziałem artystów.

W ośrodku kultury organizowano cieszące się wielkim zainteresowaniem dyskoteki. Imprezy te były urozmaicone wieloma atrakcjami. Wśród nich był wybór miss zabawy, głosowanie na listy przebojów, konkursy muzyczne oraz kram z modnymi ciuchami.

W ŚOK swoją siedzibę miała orkiestra dęta Towarzystwa Muzycznego, kapela ludowa, zespół tańca współczesnego. Z ośrodkiem kultury związanych było kilka zespołów muzycznych oraz Klub Miłośników Dobrej Muzyki. Dużą popularnością cieszyły się wyjazdy do poznańskich teatrów. W ciągu roku do teatrów wyjeżdżało około czterech tysięcy widzów. W związku z tą działalnością w roku 1987 ŚOK został wyróżniony nagrodą pieniężną i dyplomem przyznanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej w Warszawie

W 1990 roku w strukturę ŚOK włączono kino Słonko. Zmiany funkcjonowania Śremskiego Ośrodka Kultury nastąpiły w roku 1992, kiedy to instytucja zaczęła realizować zadania własne gminy. Dzięki temu dyrekcja miała większą niezależność w planowaniu działalności.

Od roku 1993 roku w ogrodzie ŚOK organizowano „Muzyczne piątki nad Wartą”. Na cotygodniowych koncertach widownia mogła usłyszeć bardzo różnorodną muzykę – blues, folk, country oraz piosenkę turystyczną. Na przestrzeni lat ośrodek kultury organizował wiele imprez, m.in. „Niedziela na rynku”, „Biesiada na rynku”, „Burmistrz Śremu zaprasza”, „Śremskie Dni Muzyki i Sztuki – Chopin przyjechał”.

Obecnie Śremski Ośrodek Kultury proponuje mieszkańcom bardzo zróżnicowaną ofertę kulturalną. Korzystają z niej bardzo licznie zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Pierwszym dyrektorem utworzonej w 1976 roku instytucji kultury był Władysław Juniewicz. W następnych latach funkcję tę kolejno sprawowali: Stanisław Falecki 1978-1973, Jerzy Kondras (1983-1991), Gabriela Wasielewska (1992-2007), Ewa Kaźmierczak (2008-2018).

Od 2019 roku instytucją kieruje Anna Szmyt – Baranowska.

Źródło: „Śrem w małych monografiach – Życie muzyczne w Śremie w latach 1880-2012”

Skip to content