Akademia Mamy, Taty i Malucha

4 września 2019

Akademia to zajęcia dla Rodziców z Maluszkami.
W czasie spotkań bawimy się, tańczymy, śpiewamy piosenki i wykonujemy fantastyczne prace plastyczne.

Każde spotkanie ma swój konkretny temat i myśl przewodnią.
Pracujemy wieloma formami i metodami:
* Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
* Metodą Pedagogiki Zabawy
* Metodą Zabaw Fundamentalnych
* Relaksacyjnymi i wyciszającymi
* Muzyczno Ruchowymi
* Sensorycznymi