Eksperymenty Na Kółkach

4 września 2019

Zajęcia skierowane dla dzieci, które chcą poznać świat przyrodniczy za pomocą wykonywanych doświadczeń. Realizacja programu zajęć umożliwi każdemu dziecku poszerzyć i pogłębić wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych metod pracy, form i środków.

Eksperymenty dla dzieci zostały tak opracowane, aby uczestnicy mogli przeprowadzić je samodzielnie. Niektóre pokazy przyjmą indywidualną formę show – widowiska.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie!