Misja Szkoła

4 września 2019

Do pobrania:

 

Opłatę za zajęcia należy uiścić z góry do 10. dnia każdego miesiąca wyłącznie przelewem na nr konta 53 9084 0003 0000 1552 2000 0001
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, nazwę i godzinę zajęć oraz określić miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

Skip to content