Roztańczone Stópki

4 września 2019

ROZTAŃCZONE STÓPKI to zajęcia taneczne dla dzieci od 3 do 6 roku życia. Podczas zajęć dzieci będą nabywały umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur podczas układów tanecznych. Celem zajęć jest wyrabianie u dzieci poczucia rytmu i słuchu, a także kształcenie sprawności ruchowej oraz rozwijanie ich indywidualnych zdolności fizycznych i tanecznych.