O nas

Śremski Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną gminy Śrem, która została powołana do realizacji szeregu zadań służących upowszechnianiu Kultury w naszym mieście. Rozdział II Statutu ŚOK, gdzie zawarte zostały cele i zakres działalności, w pkt. 2 mówi, że „Ośrodek realizuje cele poprzez tworzenie, udostępnianie i popularyzację dóbr Kultury”.

Dobra Kultury mają różny charakter, ciężar gatunkowy, pochodzenie i potencjalnych odbiorców. Mając na uwadze te aspekty, ŚOK tak dobiera ofertę kulturalną, aby zaspokoić potrzeby różnych kręgów.

Jednym z podstawowych zadań ŚOK jest też skupienie środowiska twórczego – artystycznego, z terenu miasta, gminy i powiatu Śrem oraz systematyczna współpraca. Chodzi tutaj o zespoły muzyczne, wokalne, taneczne i teatralne.

Sekcja administracyjna:

 • Anna Szmyt-Baranowska – dyrektor, kontakt: dyrektor@sok-srem.pl
 • Anna Wachowiak – główna księgowa, kontakt: ksiegowosc@sok-srem.pl
 • Monika Gawałek – kontakt: monika.gawalek@sok-srem.pl,  biuro@sok-srem.pl
 • Kamila Gramczewska – kontakt: kamila.gramczewska@sok-srem.pl

Biuro obsługi klienta:

 • Monika Cieślak – kontakt: bok@sok-srem.pl

Organizacja imprez oraz zajęć stałych:

 • Martyna Frąckowiak-Leśniczak – kontakt: martyna.frackowiak-lesniczak@sok-srem.pl
 • Karolina Opała-Mozgwa – kontakt: karolina.mozgwa@sok-srem.pl

Reklama oraz zabezpieczenie techniczne:

 • Krzysztof Przyjemski – kontakt: krzysztof.przyjemski@sok-srem.pl
 • Krzysztof Adamski – kontakt: krzysztof.adamski@sok-srem.pl

Kinoteatr Słonko:

 • Waldemar Paszkiewicz – kontakt: kinoteatrslonko@gmail.com
 • Anna Figaniak – kasjer, kontakt: info@kinoteatrslonko.pl
 • Renata Książek – kasjer, kontakt: info@kinoteatrslonko.pl

Sekcja gospodarcza:

 • Ewa Chwaliszewska
 • Bernard Chalił
Skip to content