Spotkania edukacyjno-muzyczne KULTURKA

Kulturka to nowatorska formuła, w której mieści się muzyka, teatr, film i taniec. To wszystko znajdą Państwo  projekcie, który ma na celu edukowanie i kształtowania młodego widza jako świadomego i aktywnego odbiorcę sztuki. Artyści Kulturki posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu różnorodnych form teatralnych i muzycznych w placówkach kulturalno – oświatowych.

Kultura i sztuka nie musi kojarzyć się z nudą i przykrym obowiązkiem. Kulturka sprawia, że edukacja muzyczna dla dzieci staje się wspaniałą zabawą połączoną z pożyteczną nauką. Przedstawienia dla dzieci tworzone są przez profesjonalistów oraz pasjonatów. Koncerty edukacyjne, dzięki muzykom, tancerzom oraz aktorom, pozwalają dzieciom na poznawanie różnych gatunków muzycznych, również poprzez działania integrujące artystów z widownią.

Skip to content